Nästan allt har blivit mycket bättre.

För 300 år sedan:
 svalt människor ihjäl i Europa
I dag hör svält till det förgångna, i Europa och för en snabbt växande andel av jordens befolkning.
var tortyr och offentliga avrättningar ett åskådarnöje
I dag känner de allra flesta av oss människor en djup avsky för bådadera. Det är därför sådana
händelser skildras med så stora rubriker i media.

För 200 år sedan:
var världens barnadödlighet (dödsfall under de första fem levnadsåren) över 40 procent
I dag är den under fem procent – och fallande.
levde 95 procent av världens befolkning i extrem fattigdom
I dag är det ”bara” 10 procent.
var högst 10 procent av världens befolkning läskunnig
I dag kan 80 procent läsa, inte minst därför att allt fler kvinnor utbildas i hela världen.

För 100 år sedan:
saknade nästan hela jordens befolkning rösträtt
I dag lever hälften av jordens befolkning i fullständiga eller nästan fullständiga demokratier.

I dag:
Andelen vuxna män som dött i krig har aldrig varit så låg som under 1900-talet
Världen producerar fler kalorier än dess befolkning behöver – och globaliseringen gör det
lättare att se till att kalorierna kommer till dem som behöver dem
Mer än 65 procent av världens befolkning har tillgång till mobiltelefon – och därmed till
information om världen.

Under 2100-talet:
  kommer de fallande födelsetalen att göra att jordens befolkningstillväxt stannar av.

Vad ligger bakom den här utvecklingen?

Sverige ligger sedan länge i framkanten i de här förändringarna. Så här har vi utvecklats i välstånd och livslängd:

Varför är vi då så pessimistiska när vi talar om framtiden?

Nu behöver vi anpassa vårt välfärdssystem till de nya förutsättningarna. Här är vår ökade kunskap om människan en hjälp – om vi tar vara på den.

Låt mig börja med hur det ser ut i   Sverige i dag