Vilka är det som kommer hit?

En grupp har flytt från krig och förföljelse, en annan har flytt till Europa/Sverige i hopp om ett bättre liv, en tredje har kommit för att ansluta till någon familjemedlem som fått uppehållstillstånd.

2017 (2016) gav Sverige uppehållstillstånd till 27.000 (72.000) personer baserat på deras asylansökningar. Under samma år fick 15.000 (31.000) flyktinganhöriga uppehållstillstånd.

De asylsökande har väldigt varierande utbildningsbakgrund. Drygt 20 procent (runt 15 procent i Sverige) saknar gymnasiekompetens eller motsvarande., och bland dem finns inte så få med mindre än fem års skola.För en del av de asylsökande under 2016 såg det i genomsnitt ut så här:

Antal utb.-år
1. Afghanistan 3,6
2. Syrien 5,1
3. Irak 6,6
4. Eritrea 3,9
5. Iran 8,8

Ungefär en tredjedel (nästan 50 procent i Sverige) har vad som motsvarar gymnasiekompetens. Knappt 40 procent (samma som i Sverige) har en eftergymnasial utbildning, men här råder det diskussion om i vilken utsträckning detta verkligen motsvarar en svensk akademisk utbildning.

Ska vi anpassa flyktingarna till den svenska arbetsmarknaden – eller arbetsmarknaden till flyktingarna?

De flesta är under 35 år och vana vid att ta hand om sig själva. Vår omhändertagande välfärd är en ny upplevelse. Två tredjedelar av de senaste tio årens beviljade uppehållstillstånd avser individer från muslimska länder där klanen fortfarande har sista ordet i m ånga fall. Där ses den centrala statsmakten ofta som ett hot.

Klanen – en framgångsrik samhällsform

Vår framtida arbetskraftsinvandring som Sverige kommer att behöva ”hämtas” från länder utanför Europa av den enkla anledningen att flertalet europeiska länder är på väg in i Sveriges situation. Vi behöver anpassa oss till att vi behöver underlätta och integrera en sådan invandring, både för att få fler verksamma händer – och för de skatteinkomster de skulle ge. Det handlar om våra egna möjligheter att ’färdas väl genom livet’. Det verkar vara en dröm med tanke på nuvarande situation.

 

Tillbaka