Hur kan vi ’släppa in’ de nykomna?

De nykomna måste se att en utveckling av deras egna liv är inom räckhåll, att de kan hoppas och att de kan påverka sin egen utveckling.

Många som får asyl har värderingar som formats inom klanen – tätt sammanvävd med den muslimska religionen. Förtroendet för centralmakten är svagt eller obefintligt. Då handlar det om att hantera sådana här frågor:

  1. Hur ska vi stödja den nykomne – eller i varje fall inte sätta käppar i hjulet för honom/henne – när det gäller att hitta ett jobb och en bostad?
  2. Hur ska vi hjälpa den nykomne att förstå våra svenska spelregler och värderingar, inte minst vad gäller respekt för alla individers lika värde?
  3. Hur ska vi hjälpa den nykomne att förstå vår separation mellan religion och politik?

I dag klarar Sverige inte av att öppna dörrarna för de människor som söker skydd hos oss. Det är utomordentligt viktigt att vi bryter trenden med framväxande ghetton, för de berörda människornas skull, för de galopperande välfärdskostnadernas skull – och för den svenska demokratins skull. Arbete  (D.5.4) och bostad (D.5.5) får inte lägga hinder i vägen.

Den västerländska uppdelningen mellan religion och politik är fundamentalt främmande för en troende muslim, ja, inte bara främmande utan hädisk. ”Hur kan du tycka att demokratin är viktigare än tron på Gud och på Hans Ord?
Vi behöver fokusera på de praktiska spelregler som får livet att fungera. Då handlar det inte om djuplodande resonemang, utan om: ”Här i Sverige gör vi så här – men absolut inte så här”.

Samtidigt är samma utveckling som i Västerlandet på gång i många muslimska länder. Inte minst de yngre lockas av den livsstil och det välstånd de ser här. Då handlar det helt enkelt om att ge dem hopp om att få ta del av både livsstilen och välståndet.

Vi behöver göra åtskillnad mellan att å ena sidan förklara vilka värderingar vi talar om, och å den andra kunna leva med att alla inte accepterar dessa värderingar. Det senare måste varje nykommen ta ställning till själv. Då hjälper det om hen ser att värderingarna spelar roll för oss ’gamsvenskar’. ”I Sverige gör vi så här!”

 

Tillbaka