Hur skulle du reagera om . . .?

Ditt hem har förstörts och ditt jobb har försvunnit.

Du (och din fru och era två barn) söker asyl i ett främmande land med ett obegripligt språk. Ni placeras i ett boende där du och din familj får dela på ett rum. Människor med olika uppfattningar bor i samma korridor. De grälar ofta och ibland blir det slagsmål.

Landets myndigheter tar dina ID-handlingar för att kolla att du inte ljuger om vem du är och säger till dig att vänta, och att väntan kan bli ett år – eller mer. Du får ingen hjälp med språket annat än genom frivilliga som ställer upp. Barnen får gå i den lokala skolan.

Om du lyckas hitta ett tillfälligt jobb måste du söka ett särskilt tillstånd (och skicka med en kopia av ett påskrivet anställningsavtal) hos den myndighet som avgör om du får stanna. Utan det tillståndet får arbetsgivaren inte anställa dig (ooops – moment 22!). För att ansökan ska behandlas behöver Du skaffa kopior på dina ID-handlingar – originalen ligger hos myndigheten. Du ska till sist anmäla din inkomst till myndigheten – och skattemyndigheten. När pengarna trots allt börjar flyta in minskas etableringsersättningen med samma belopp.

Du kan bli flyttad till annat boende med kort förvarning. Då måste barnen byta skola. Det sker inte för att din familj ska få det bättre, utan för att göra ”förvaringen” billigare.

När asylbeslutet är klart (du får ja) flyttas ansvaret för din fortsatta etablering i landet till en ny plats och en ny organisation som ska ta reda på vilken sorts jobb du skulle kunna göra. Dina barn får kanske byta skola igen.

Du (och din familj) får en etableringsersättning på motsvarande runt 15.000 kronor i månaden efter skatt, plus hjälp med bostaden. Det ska räcka att leva på för dig och din familj. Den ska också göra det möjligt för dig att skaffa en egen bostad – men det råder en svår bostadsbrist i landet. (Du kan söka särskilt bidrag till kläder liksom bostadsbidrag. Det ska göras på särskilda blanketter.)
Först nu ska du få hjälp med att lära dig landets språk, men det kan leda till ytterligare köande innan du kommer in på kursen. Själva språkkursen omfattar 300 – 600 timmar, beroende på vilka förkunskaper och vilken studievana du har. Du har lektioner 15 timmar i veckan, kanske mer, under upp till ett år. Om du har en akademisk utbildning som behöver kompletteras för att den ska bli accepterad i landet behöver du läsa ytterligare en kurs i landets språk.

Parallellt med detta ska du söka jobb. Tyvärr är de tänkbara arbetsgivarna bundna av avtal om anställningstrygghet och lägstalöner. Arbetsmarknaden fungerar också på ett helt annat sätt än i Sverige, och du har inga egna kontakter i landet som kan lotsa dig igenom labyrinten av kultur och avtal. Det gör det väldigt svårt för dig att hitta ett jobb. I genomsnitt har det tagit fem år för andra flyktingar från det att de blivit ”godkända” tills de hade ett jobb.

Det här är vad vi väntar oss att flyktingarna ska hantera när de kommer till Sverige! Hur länge skulle du orka vara aktiv i en sådan process?

 

Tillbaka