Var finns vårt demokratiska samhälles värderingar?

Handlar ’demokrati’ om värderingar – eller om välstånd?

Min slutsats är: det är ett nödvändigt både-och.

Utan värderingar – ingen struktur, ingen färdriktning.
Utan leverans av välstånd – ingen drivkraft för en fortsatt utveckling av demokratin.

Så här sammanfattas våra värderingar i Regeringsformens fri- och rättighetsbeskrivning:

 • Opinionsfriheter: Yttrandefrihet, Informationsfrihet. Mötesfrihet, Demonstrationsfrihet och Religionsfrihet;
 • Rörelsefrihet;
 • Rättssäkerhet (likhet inför lagen)
 • Skydd mot diskriminering (etniskt ursprung, hudfärg, kön)
 • Rätt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden;
 • Egendomsskydd och allemansrätt;
 • Copyright;
 • Näringsfrihet;
 • Kostnadsfri utbildning.

Rättigheterna gäller för alla som vistas i Sverige, alltså även de nykomna.

Demokratin frodas när de värderingar som ligger bakom rättigheterna:

 1. Delas och aktivt stöds av tillräckligt många.
 2. Det välstånd demokratin öppnar dörrarna för ses ligga inom räckhåll för alla medborgare.

När en utfattig flykting söker skydd i Sverige finns det naturligtvis gränser för hur långt hen kan göra anspråk på att omedelbart disponera alla dessa fri- och rättigheter. Den avgörande frågan blir om vi visar den respekt för den enskilda individen och hens integritet som ansvarstagande människa som går som en röd tråd genom fri- och rättighetsbeskrivningen.

De nykomnas kunskap och omdöme bygger på deras egen livserfarenhet tillsammans  med vad de lärt sig av sina föräldrar (som i sin tur bär med sig ett eget ’bagage’ av samma sort). Det är det ’bagaget’ vi hindrar dem från att använda – på gott och ont.

Enligt min uppfattning inkräktar vi på en grundläggande respekt för individen i vår flyktingmottagning. Vårt sätt att ”ta hand om människor” fokuserar på våra egna administrativa rutiner, snarare än på flyktingens möjligheter att bli en del av det svenska samhället. Det berövar dem mycket av deras integritet – och förmåga att försörja sig själva. Våra stängda arbets– och bostadsmarknader förvärrar situationen, men här är det inte bara flyktingarna som far illa. Även vi ’gamsvenskar’ tar skada.

 

Tillbaka