Vilka hinder står i vägen för fler jobb?

Många high-tech företag startar i Sverige – och säljs till utlandet när de blivit framgångsrika.

Låt mig nämna några namn: Kisel Microelectronic, Tail-f, Bluetail, Pingdom, Xelerated, Sectra Mamema, C3 Technologies, Halo Genomics, Mathcore, Transic, Mojang, Skype, Telepo, Nanoradios, Scalados, Connectblue, . . .

Detta trots att Bloomberg Innovation Index placerar Sverige på plats två (efter Sydkorea) på listan över världens mest innovativa länder. Ändå har vi få företag som ser ut att kunna bli framtidens Volvo, Eriksson, SKF, Sandvik,
IKEA . . .

Hur kan vi göra det mer lockande för säljarna att låta företaget fortsätta utvecklas och växa i Sverige?”

Nu kommer riskkapital omedelbart i tankarna, men jag tänker beröra några andra saker.

Många arbetsgivare – inte minst småföretagare – drar sig för den osäkerhet i regelverk och avtal och den administrativa börda som nyanställningar medför. De tycker sig behöva se rejäla möjligheter att växa och att öka lönsamheten innan de är beredda att acceptera ökade risker – eller också se riskerna reduceras.
En vital faktor i sammanhanget är den bristande tillgången på bostäder.

Än viktigare:
Företagare behöver känna sig sedda som viktiga och värdefulla välfärdsproducenter. Utan dem, ingen välfärd. I stället ser man fortfarande resonemang av typen: ”Dom där vinsterna har de stulit från arbetarna.”
Företagare behöver kunna lita på att spelreglerna inte ändras ’stup i kvarten’.
Företagarna behöver kunna ge lågutbildade en chans i arbetslivet i former som gör dessas arbete lönsamt. Det skulle inte överraska mig om man hittar arbetsuppgifter som idag ligger på relativt högavlönade medarbetare.

Alla vi andra behöver samtidigt lagar och avtal som tar hand om de överträdelser som faktiskt sker.

Kanske allra viktigast, företagare behöver känna förtroende för de människor som sitter i regering och riksdag och för alla runt omkring som påverkar beslutsfattarna. De behöver vara trygga i att marknadens spelregler respekteras, inte ändras stup i kvarten för att något parti förhandlar fram sådana ändringar (i utbyte mot andra beslut?).

Det handlar alltså inte enbart om pengar, utan om företagarens roll här i Sverige. Gällande lagar och avtal verkar vara skrivna för att hindra giriga, exploaterande människor från att sko sig på andras bekostnad eller på att lura skatteverket. Visst, sådana företagare finns, liksom det finns ohederliga individer inom de fackliga rörelserna (och överallt annars där människor är verksamma) – och de ska sättas dit om och när det behövs. Men de allra flesta företagarna arbetar hårt för att göra sitt företag effektivare (lönsammare) – och därmed bidra till ’samhällets’ skatteintäkter.

 

Tillbaka