Åt vilket håll behöver anpassningen ske?

Bygger vi välfärden för individen – eller för centralmakten?

Frågan får olika svar beroende på vilken människosyn den svarande har, den ’utopiska’ uppifrån- eller den ’tragiska’ nerifrån-synen. Det är knappast någon tvekan om att den ’utopiska’ synen varit den styrande hittills. De första statligt styrda stegen i välfärdsbyggandet togs i Preussen på 1800-talet när man öppnade folkskolor för att fostra preussarna till lojala arbetare – och soldater. De första engelska stegen togs något senare när man införde ’socialbidrag’ för svältande jordbruksarbetare för att de skulle kunna arbeta under skördetiden.

Den sortens  stötskyddsambitioner har i hög grad bidragit till välfärdssystemets gränslösa tillväxt – och till de skyddades krav på en ständig utbyggnad av systemet.

Vilken sorts välfärdssystem ska byggas för oss, för vår framtid? Det här är min uppfattning:

  • Det är bara när vi bygger för individen som vi kan fånga all den kunskap och erfarenhet som vi individer har med oss från tidigare generationer.
  • Individen – och därmed vår demokrati – kan fungera (och finansieras!) enbart när individen ser sitt liv som begripligt, hanterligt och meningsfullt. Det är bara då individen kan sägas vara fri.
  • Individen kan se sitt liv på det sättet enbart inom ramen för hens utveckling mot en ökad stöttålighet.
  • Det framtida välfärdssystemet, Välfärd 2.0, behöver fokusera på kriterier av typen
    *  öppnar den här lagen nya möjligheter för människor att ta ett större ansvar för sina egna liv?
    *  Skapar den här lagen incitament för människor att ta det ansvaret?
  • ?

Sverige har en fenomenal plattform att starta från i det kommande anpassningsarbetet. För att komma vidare behöver vi också ta med förändringar i våra och Europas yttre förutsättningar  i bilden.

Nu gäller det att inte fastna i detaljer. Det exempel jag redovisar är fullt av obesvarade frågor. Jag presenterar det enbart för att visa på möjligheterna att koppla ihop individens och ’samhällets’ olika perspektiv.