Andra ändringar i våra förutsättningar

Vi västerlänningar har länge sett oss själva som ”världens facit”. Vårt välstånd och vår demokrati var något som resten av världen borde ta efter för sitt eget bästa.

Har den bilden någonsin varit helt sann? Är den sann i dag? Kommer den att vara sann i morgon? Frågan behöver ställas med tanke på befolkningsutvecklingen i världen:

Bilden bygger på FN’s ’projection’ från 2017. Notera att tillväxttakten kommer att avta. Den kommer till och med att upphöra någon gång in på 2100-talet. Det här handlar dessutom om mer än antalet människor, det är också ett faktum att ekonomin (BNP per capita) växer mycket snabbare utanför Västvärlden.

Vi kan inte ta för givet att våra värderingar, vårt sätt att leva kommer att fortsätta dominera när vi som bor i Västerlandet utgör bara 10 procent av världens befolkning.

Vi i Västvärlden  behöver lära oss att samarbeta med resten av världen på nya villkor (deras/våra/våra gemensamma?) under 2000-talet. Då behöver vi ta ställning till:

  • hur vi ska kunna anpassa vårt välfärdssystem till de nya förutsättningarna;
  • hur vi ska klara att ta emot den invandring som är nödvändig för vår framtid;
  • hur vi ser på vårt individuella ansvar för den processen.

Tillbaka