Hur uppmuntra klokare beslut?

När vi utvecklar incitament som uppmuntrar en klokare användning av gemensamma medel gäller det att identifiera vem som gör de kostnadspåverkande valen. Det är där incitamenten ska sättas in.

De här beslutssituationerna är exempel på kostnadspåverkande val – och tänkbara incitament:

 • ”Är jag så sjuk att jag behöver stanna hemma (individen)?”
  Ska varje vuxen ha en egen sjukvårdsbudget – och en årlig ”återbäring” till den som gör av med mindre.
  Den som behöver en dyrare vård ska naturligtvis få den.
 • ”Är det den bästa vård jag kan ordinera för den här personen verkligen att ’stanna hemma’ (läkaren)?”
  Ska husläkaren ha en egen sjukvårdsbudget baserad på de patienter hen har – och uppföljning av budgetutfallet? I dag betalar en annan myndighet (sjukkassan) de kostnader läkaren ”skapar”.
 • ”Finns det något annat sätt att ta hand om mitt sjuka barn än att vabba (individen)?”
  Ska varje förälder/föräldrapar ha en budget för föräldraledighet/VAB som gör det lönsamt att minimera utnyttjandet?
 • ”Vad kan jag göra för att förbättra min pension? Finns det i så fall ett jobb som jag klarar och arbetsgivaren är beredd att betala för?” (både individen, arbetsgivaren och ’samhället’.)
  Den som arbetar längre och/eller hens arbetsgivare får skattemässiga eller andra fördelar.
 • ”Ska jag spara ihop en ekonomisk buffert som tar hand om negativa överraskningar (individen/’samhället’)?”
  Ska buffertsparande uppmuntras skattemässigt? Hur ska det bli ’lönsamt’ för individen att använda en sådan buffert?
 • ”Vilken sorts boende kommer att passa mig när jag blir äldre (individen)?”
  Ska boendeformer mellan ”kvarboende i hemmet” och ”trygghetsboende” uppmuntras?
  Ska ”flyttskatten” ändras så att äldre kvarboende uppmuntras att flytta till en mindre och mer lättskött bostad?
 • ”Hur ska vi se till att den här personen hittar ett jobb?” (kommunen och arbetsförmedlingen)
  Kan kommunen/arbetsförmedlingen få en ”bonus” för varje långtidsarbetslös i kommunen som hittar och behåller ett jobb?
 • Hur ska vi precisera människors ansvar – och följa upp det som sker – även inom offentlig verksamhet?
  Ska exempelvis rektorer i den offentliga skolan få ett uttalat ansvar för sin verksamhet – och frihet att leda verksamheten?

 

Tillbaka