Finansiering

Samhället’ har åtaganden som man med nuvarande förutsättningar inte kommer att klara i framtiden – om man inte chockhöjer skatten eller drar ned på välfärdens kostnader.

Enligt den nämnda SKL-rapporten skulle inkomstskatten behöva höjas till en bit över 45 kr för att ge de saknade 200 miljarderna år 2035. En sådan höjning skulle ta hela matkassan för en genomsnittsfamilj.

Det stora flertalet svenskar lever från lön till lön. Bilden nedan visar hur det såg ut år 2004 (SCB slutade att redovisa den här typen av information år 2007). Stapeln längst till vänster visar att den ”fattigaste” tiondelen av de svenska hushållen hade skulder på i genomsnitt ca 400.000 kronor exklusive fastigheter. Stapeln längst till höger visar att den rikaste tiondelen hade upp emot 700.000 kronor i tillgångar, fortfarande exklusive fastigheter. Jag är övertygad om att mönstret finns kvar.

Bara var femte hushåll hade en buffert som gjorde att man klarade nästa hyra om lönen uteblev. Varifrån skulle de hämta de pengar en sådan skatteökning kräver?

Vi skulle också kunna öka antalet skattebetalare. Det förutsätter att det finns fler jobb – och fler som kan och vill jobba. Det skulle behövas runt 800.000 nya jobb för att öka skatteintäkterna med 200 miljarder, och de jobben måste finnas i den privata sektorn eftersom de offentliganställda avlönas med just de skattemedel som tryter.

Har Sverige sådana arbetskraftsreserver? Tveksamt! Så här såg befolkningsstrukturen ut hösten 2017 (AKU november 2016, miljoner individer, ytorna är proportionella mot antalet individer).

Det blåa fältet representerar den andel av Sveriges befolkning som ska försörja alla oss andra. Jag har bortsett från de ca 250.000 individer över 64 som fortfarande är yrkesverksamma.

Vilka hinder står i vägen för fler jobb?

Efterfrågan kan naturligtvis påverkas.
En bättre förebyggande hälsovård är ett exempel. Tyvärr är verkligheten den att den nya kommunpolicyn ”kvarboende i hemmet” med största sannolikhet kommer att leda till att kraven på sjukvården ökar.
Höjda avgifter är ett annat alternativ, men det hamnar väl under rubriken ”lappa-och-laga”?