Läsvärd litteratur

Acemoglu, Daron, och Robinson, James A, Why Nations Fail, Profile Books Ltd 2013,
ISBN 978 1 84668 430 2

Andersen, Torben M, Sunden, Annika, Roine, Jesper, Hur får vi råd med välfärden? Konjunkturrådets Rapport 2014, SNS Förlag, ISBN 978-91-86949-51-8

Andersson, Martin och Gunnarsson, Christer, Hållbarhetsmyten, SNS 2011, ISBN 978-91-8620364-1

Antonovsky, Aaron, Hälsans mysterium, Natur & Kultur 2005, ISBN 978-91-27-11027-4

Arena Idé och Timbro, Vi har råd med framtiden – rapport från kommissionen för välfärdens framtida finansiering,
ISBN 978-91-7566-773-7

Arthur, W. Brian, Complexity and the Economy, Oxford University Press 2015, ISBN 978-0-19-933429-2

Berg, Lasse, Skymningssång i Kalahari, Ordfront 2011, ISBN 978-91-7037-647-4

Berg, Lasse, Gryning över Kalahari, Ordfront 2012, ISBN 978-91-7037-681-8

Berg, Lasse, Ut ur Kalahari, Ordfront 2014, ISBN 978-91-7037-820-1

Bergh, Andreas, Den kapitalistiska välfärdsstaten, Norstedts Akademi Förlag, 2009, ISBN 978-91-7227-602-4

Boghossian, Paul, Rädslan för kunskap, Fri Tanke förlag, 2016, ISBN 978-91-87935-00-8

Bolling, Anders, Apokalypsens gosiga mörker, Albert Bonniers 2009, ISBN 978-91-0-012174-7

Borg, Per, Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga, ESO 2009:1

Cacioppo, John T och Patrick, William, 151021 Loneliness, W.W.Norton & Co 2008, ISBN 978-0-393-06170-3

DeFries, Ruth, The Big Ratchet, Basic Books 2014, ISBN 978-0-465-04497-9

Deiaco, Enrico och Stefan Jonsson, Sveriges entreprenöriella ekosystemFöretag, akademi, politik, McKelvey och Zaring (red.), ESBRI 2016 ISBN: 978-91-977728-4-6

Diamond, Jared, Vete, vapen, virus, Norstedts 2006, ISBN 978-91-13016-30-6

Diamond, Jared, The World until Yesterday, Penguin Random House 2013, ISBN 978-0-14-312440-5

Duckworth, Angela, Grit, Why passion and resilience are the secrets to success, Penguin Random House 2017, ISBN 978 1785040207

Edling, Jan, Förorterna Moder Svea glömde, Flexicurity Verdandi 2015,

Eurostat, Fertility Statistics, 2011, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics

Folkhälsoguiden, Ekonomiska utvärderingar, http://www.folkhalsoguiden.se/Informationsmaterial.aspx?id=712

Folkhälsoguiden, Resultat av ekonomiska utvärderingar av folkhälsoarbete i Sverige, http://www.folkhalsoguiden.se/

FN, 151021 World Population 2300, 2004, sök efter ”World Population 2300” på sajten www.un.org/esa/population/publications/

Fratiglioni, Laura och von Strauss, Eva, Multisjuklighet och demens, Statens Folkhälsoinstitut 2006,
ISBN 978-91-7257-479-3

Freeman, Richard B. m fl (Red), Att reformera välfärdsstaten, SNS 2006, 13: ISBN 978-91-85355-39-6

Fölster, Stefan, Vartannat jobb kan automatiseras inom 20 år, Stiftelsen för Strategisk Forskning 2014,
ISBN 978-91-89206-59-5

Hagevi, Magnus, Fyra decenniers partistöd, Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol 116 Nr 1 (2014)

Harari, Yuval Noah, 151021 Sapiens, Random House 2014, ISBN 978-18-4655-824-5

Hellström, Mikael och Wallén, Fabian, Mottagnings- och integrationssystem i fem länder, Svenskt Näringsliv 2015

House JS, Landis KR, Umberson D, Social Relationships and Health, Science 1988, Jul 29:241 (4865):540-

Isaksson, Anders, Den politiska adeln – politikens förvandling från uppdrag till yrke, Bonnier Fakta 2006,
ISBN 978-91-850158-70

Karlsson, Svenolof; Nordangård, Jacob; Radetzki, Marian; Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång, Ekerlids Förlag 2013, ISBN 978-91-87391-22-4

Kling, Dick, Radhusproletärer och ombudskapitalister, Timbro 2006, ISBN 978-91-7566-606-8

Kling, Dick, Tryggare kan alla vara, Timbro 2010, ISBN 978-91-7566-736-2

Kulander, Maria, Do the Elderly Move at the Right Time?, Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi Inst. För Fastigheter och Byggande, Kungliga Tekniska Högskolan, ISBN 978-91-85783-30-4

Lewis, Bernhard, The Crisis of Islam, Holy War and Unholy Terror, Phoenix 2004, ISBN 0-75381-752-7

Lindert, Peter H. Välfärdsstatens expansion, SNS Förlag 2005, ISBN 91-85355-08-9

Lundberg, Johan, Ljusets fiender, Timbro 2013, ISBN 978-91-87709-07-4

Maddison, Angus, BNP/capita år 0 – 1995, Sök på http://www.ggdc.net/maddison/-project/index.htlm och på http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/index.htm

Mlodinov, Leonard, The Upright Thinkers, the Human Journey from Living in Trees to Understanding the Cosmos, Vintage Books Trade Paperback 2015, ISBN 978-0-345-80443-3

Mossberg, Anders och Magnusson, Jens, Framtidssäkra välfärden, Ekerlids 2010,
ISBN 978-91-7092-147-6

Nationella operativa avdelningen, Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, Dnr: HD 44/14A203.023/2016

Nordberg, Michael, Profetens folk, Stat, samhälle och kultur i islam under tusen år, Tidens förlag 1988, ISBN 91-7263-216-x

Normann, Göran, Har vi råd att bli äldre? Sök på http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/press_och_media/rapporter_o_undersokningar/har_vi_rad_att_bli_aldre/sidor/default.aspx

Orth Gomér, Kristina, Sociala relationers betydelse för hälsa och sjukdom, Röda Korset 2009,

Petersson, Olof, Demokratins motståndare, rapport från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 2015, http://olofpetersson.se/_arkiv/skrifter/MSB2015_Dem_mot.pdf

Pinker, Steven, Ett oskrivet blad och andra myter, Natur & Kultur 2006, 13:ISBN 978-91-27-10875-2

Pinker, Steven, The better Angels of our Nature, Penguin Books 2011, ISBN 978-0-141-03464-5

Poole, Steven, Rethink, The Surprising Story of New Ideas, Scribner 2016, ISBN 978-1-5011-4560-5

Ridley, Matt, The Rational Optimist, how Prosperity Evolves, Harper Perennial, 2010, ISBN 978-0-06-145206-2

Ridley, Matt, The Evolution of Everything, 4th Estate, 2006, ISBN 798 0 00 754247 5,

Roine, Jesper, Sunden, Annika, Andersen, Torben M,  Hur får vi råd med välfärden?, Konjunkturrådets Rapport 2014, SNS Förlag, ISBN 978-91-86949-51-8

Rolén, Berit och Wikman, Monika Olin, Vi vill inte bli gamla som äldreomsorgen ser ut idag, SNS Förlag 2008, ISBN 978 91 85695713

Rosling, Hans, Factfulness’, N&K 2018ISBN 978-91-27-14994-6

Sanandaji, Tino, Utanförskapets karta, Den Nya Välfärden 2014, ISBN 978-91-977488-8-9

Sanandaji, Tino, Massutmaning, Kuhzad Media 2016, ISBN 978-91-983787-0-2

Schumacher, Sally A. och Czajkowski, Susan M. (red), Social Support and Cardiovascular Disease, Plenum Press 1994,

Smith, Emily Esfahani, The Power of Meaning, Penguin Random House UK, 2017, ISBN 9781846045356

Socialstyrelsen, Folkhälsan I Sverige – Årsrapport 2012, Socialstyrelsen 2012, Art-nr 2012-3-6, http://.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-11-11

Sowell, Thomas, A conflict of Visions, Ideological Origins of Political Struggles, Basic Books 2007,
ISBN978-0-465-00205-4

Standard & Poors, 151021 Global Aging 2010, S & P 2010, Sök på: http://www.standardandpoors.com/home/en/eu

Standard & Poors, Global Aging 2010: An irreversible Truth – Methodological and Data Supplement, S & P 2010, Sök på: http://www.standardandpoors.com/home/en/eu

Strömbeck, Jesper, Utan invandring stannar Sverige, Volante, ISBN 978-91-88123-16-9

Sveriges Kommuner och Landsting, Framtidens utmaning – Välfärdens långfristiga finansiering,
SKL 2010, ISBN 978-91-7164-525-8

Svensson, Mattias, Glädjedödarna, Timbro 2011, ISBN 978-91-7566-776-8

Södersten, Bo (red), Den problematiska tryggheten, SNS Förlag 2006, ISBN 978-91-85355-42-6

Taleb, Nassim Nicholas, Antigfragile, Things that Gain from Disorder, Penguin Books2012, ISBN 978-0-141-03822-3

Thaler, Richard H, Misbehaving, The Making of Behavioral Economics, Norton 2015, ISBN 978-0-393-08094-0

Wahlroos, Björn, De tio sämsta ekonomiska teorierna, från Keynes till Pikkety, Bonniers 2015, ISBN 978-91-0-014900-0

Weiner, Mark S, Klanvälde, Dualis 2015, ISBN 978-91-87852-57-2