Slutord

Att vara lycklig är inte ett ”tillstånd” – att vara lycklig är att leva ett meningsfullt liv

Demokratin är inte ett ”tillstånd”. Den erövras och återskapas – och försvaras – genom de konkreta vägval var och en av oss gör – eller väljer att inte göra – under alla livets vardagar. Det man kan göra ’uppifrån’ är att ta bort hinder,  öppna dörrar.

Vårt välstånd är inte ett ”tillstånd”. Det skapas och utvecklas av individer som arbetar för för att förbättra sin egen livssituation.

Tillit, respekt för andra och samarbete människor emellan ”finns” inte. De skapas och utvecklas tack vare att vi tar de lagar vi utvecklat, från (den klanbaserade) Västgötalagen till dagens grundlag, på allvar.

Som du märker utgår jag från individers val – inte från ’samhällets’. Det beror på min övertygelse om att det är de vägval vi individer gör i vår vardag som formar framtiden. Det är vi individer som utifrån våra egna förutsättningar och drivkrafter (även sådana som inte är alldeles ”rumsrena”) ökar våra gemensamma förmågor.

Låt mig ta ett ganska aktuellt exempel:

Projektet HUGO (the Human Genome Project) var ett samarbete mellan en rad olika stater under perioden 1990 – 2003 för att kartlägga det mänskliga genomet, allt till en kostnad på flera miljarder dollar.

År 2000 startade den privatfinansierade Craig Venter ett eget projekt i uttalad konkurrens med HUGO. Resultatet blev att kartläggningsarbetet kunde avslutas flera år tidigare än planerat. År 2003 tillkännagav man (tillsammans) att arbetet var slutfört.

Vad hade HUGO kostat och hur lång tid hade det behövt utan Venter?

När jag skriver ’demokratiskt uppror’ menar jag alltså inte en välorganiserad och centralstyrd ”offensiv”. Jag menar individer som gör egna personliga ställningstaganden – och agerar utifrån sin övertygelse:

  • Vilken sorts liv är bra för mig och för min familj?
  • Vilken sorts omgivning och land vill jag därför leva i?
  • Vilken sorts värld vill jag därför leva i?
  • Vad kan, vill, jag göra för att det ska bli så?

Det fantastiska är att det är i arbetet för att se till att det blir så som livet blir meningsfullt.