Demokratiskt uppror

Vi människor behöver se våra liv som begripliga, hanterliga och meningsfulla – och se att våra ansträngningar lönar sig för oss själva.

Därför accepterar vi inte att bli inordnade i andras övergripande – och i det individuella perspektivet ofta obegripliga – planer. Då är passivt motstånd en vanlig reaktion, vilket bidrar till att så många reformer får oväntade konsekvenser.

Vi påverkas av incitament som berör de behov vi själva upplever att vi har. Utan det incitamentet försvinner vår arbetsvilja och uppfinningsrikedom, dvs basen för vårt välstånd.

Adam Smith’s ’osynliga hand’ arbetar med långt mer än bara marknadsekonomin. Den är verksam i alla mänskliga kontakter. När individers handlingar kolliderar med omgivningen sker en ömsesidig anpassning. Det var så flockens samhörighet formades. Det är fortfarande på det sättet kulturer utvecklas, nedifrån, genom individers agerande – inte uppifrån, genom experters planerande.

Jag vill starta ett ’demokratiskt uppror’ mot de politiker och särintressen som vill att vi ska vara ’mottagare av omsorg’ – snarare än ’medborgare’.  Omhändertagandets otrygghet är ett hot mot både vår demokrati och vårt välstånd.

Jag vill att tillräckligt många av oss svenskar ska välja att vara myndiga och självständiga medborgare som tar ställning hur de, var och en, vill att Sverige ska fungera. Då startar både defensiva och offensiva processer.

Den defensiva därför att vi behöver anpassa oss till:

  • en förändrad åldersstruktur;
  • en folkvandring som växer fram ur krig och fattigdom – och en ökad medvetenhet om hur ”dom andra” har det;
  • Sveriges och västerlandets förändrade roll i en värld där vi ’Västerlänningar’ är på väg att bli en minoritet – antalsmässigt och ekonomiskt.

Den offensiva därför att vi har nya och bättre verktyg att arbeta med när vi vill fortsätta förbättra våra liv:

  • en ökad kunskap om hur arten människa fungerar;
  • en ökad förmåga att dela våra kunskaper med varandra tack vare det nya informationssamhället;
  • ett växande välstånd tack vare att allt fler lever i demokratier.

Men inga av våra fantastiska möjligheter kommer att infrias om inte tillräckligt många individer bestämmer hur de själva vill att Sverige ska fungera – och ger sig fan på att få det att hända.

När du funderar, glöm inte att världen har blivit friskare och rikare! Vi är på rätt väg – om vi inte slarvar bort framstegen.