Hur ser LO’s roll ut?

Sverige har högre trösklar till arbete än praktiskt taget alla andra länder inom OECD.

Både nyanlända och ’gamsvenskar’ möter:

  • en av Europas högsta lägsta-löne-nivåer;
  • en av Europas minsta lönespridningar (medianlön/lägstalön)
  • Europas näst högsta arbetskraftskostnad (bruttolön + löneskatter);
  • Europas minsta andel ”enkla jobb”;
  • fackliga organisationer som motsätter sig ’konkurrens om jobben’.

Barriärerna kring arbetsmarknaden innebär att LO har en central roll bakom arbetslösheten inom de s k utsatta grupperna: ungdomar som har låg utbildning, alla som är födda utanför Europa, samt alla som har funktionshinder och/eller är över 55 år gamla. De grupperna utgjorde över 70 procent av antalet arbetslösa i slutet av 2016.

Socialdemokratiska regeringar har som ett led i samarbetet givit LO något som liknar en myndighetsroll, bl a genom att låta a-kassan ligga kvar hos de enskilda fackliga a-kassorna. Den som inte vill stödja socialdemokratin via facket måste deklarera att hen inte vill vara medlem i facket, och därför vill tillhöra ALFA-kassan som står ”utanför” de vanliga fackliga organisationerna. Ett sådant steg är förknippat med risker. Man hamnar ”vid sidan om” i ordinarie förhandlingar och gruppförsäkringar, juridiskt stöd o s v. Man utsätts inte sällan för påtryckningar och anklagelser för att vara illojal mot sina kollegor. Alternativet är att vara kvar i facket – och se en del av medlemsavgiften stödja en politik som man inte accepterar.

LO har också lämnat ett starkt stöd till (s) ambition att styra arbets- och bostadsmarknaderna så att ”alla ska kunna ha en anställningstrygghet med en ”rimlig lön och en bra bostad”. Det har resulterat i en vildvuxen – och växande – flora av lagar, regleringar och avtal och en växande bostadsbrist.

Länken mellan LO och (s) är inte bara ideologisk, den är också i hög grad ekonomisk. Under valåret 2018 väntas LO och de enskilda medlemsförbunden bidra med ca 30 miljoner kronor kontant och ytterligare ungefär lika mycket genom ett aktivt deltagande i valarbetet – trots att bara knappt 48 procent av LO’s medlemmar (maj 2018) stöder de tre partierna som utgör regeringsunderlag. Runt 750.000 medlemmar bidrar alltså med runt 30 miljoner kronor till (s) valkampanj 2018 trots att de själva inte stödet (s) politik.

 

Tillbaka