Varför behöver den räddas?

De senaste 50 – 60 åren har inneburit en fantastisk välståndsutveckling för oss svenskar och för hela jordens befolkning.

Så här ser det ut:

Vi har blivit rikare och (förhoppningsvis) klokare, samtidigt som bilden av hur människan fungerar blivit allt klarare.  Det är tur för oss eftersom behovet av nytänkande kring vårt samhällsbygge har vuxit – och fortsätter  växa rejält. Låt mig visa hur omfattande förändringarna faktiskt är innan jag går in på hur Sveriges nya förutsättningar ser ut.