1. Dagens välfärd

Sveriges välfärdsutveckling är fantastisk.

År 1870 kunde en kvinna räkna med att leva i 47 år när hon föddes – mannen fick nöja sig med 44 år.
I dag är deras förväntade livslängd 84, respektive 81 år.

År 1870 föddes över 4 barn per kvinna – och ett eller två dog inom fem år.
I dag föds 1,9 barn per kvinna och barnadödligheten är 0,3 procent.

År 1870 var Sveriges BNP per capita ungefär 24 000 kronor (i fast penningvärde 2013)
– då låg Sverige i nivå med dagens Senegal.
I dag har BNP per capita 20-dubblats till ungefär 450 000 kronor per innevånare.

Det jag kallar Välfärd 1.0 omfattar hälso- och sjukvård, utbildning och socialt skydd (även om man skulle kunna hävda att exempelvis rättsväsende och polis i lika hög grad bidrar till vår välfärd.

Utbildning är en investering i framtiden på ett annat sätt än hälso- och sjukvård och socialt skydd och jag kommer inte att försöka hantera frågor kring utbildning. Det betyder inte att utbildning är ovidkommande – tvärtom, om vi låter svårigheterna att finansiera Välfärd 1.0 gå ut över utbildningen (som redan är ett sorgebarn) kommer det att stå oss mycket dyrt i framtiden.

År 2016 använde vi våra offentliga (’samhällets’) medel så här (miljarder kronor, välfärdsutgifterna anges med röd text):

Nästan 70 procent av utgifterna gick till Välfärd 1.0.

’Samhällets’ utgifter finansierades nästan helt genom de skatter som ’samhället’ drar in (OBS: olika år eftersom jag inte har hittat offentliga utgifter för 2017 med samma struktur)

Direkt och indirekt skatt på arbete svarar för 60 procent av intäkterna. En del av den skatten kommer emellertid från offentliganställda som ju avlönas med just de skattemedel som det är ont om.

Den näst största posten är moms som svarar för drygt 20 procent. Det här är en skatt på konsumtion och betalas (liksom punktskatterna) av individer och momsbefriade företag.

Det är värt att notera att skatt på kapital (företagsvinster och kapitalinkomster) svarar för bara 12 procent av alla intäkterna.

Vår välfärd har emellertid svarta hål där pengarna rinner ut allt snabbare.