1.2.1. Vart går pengarna?

Det är de förmåner som vi beviljat oss själva som ligger bakom utvecklingen.

År 2016 tog Välfärd 1.0 nästan 70 procent av alla offentliga utgifter. Så här såg det ut (välfärdens utgifter är röda):

De senaste årens inflöde av flyktingar belastar på kort sikt utbildning och socialt skydd och, efterhand som flyktingarna blir äldre, ålderdom. Det är inte emellertid inte hela bilden. Välfärd 1.0 tar en till synes ständigt växande andel av alla de skattemedel ’samhället’ drar in:

Välfärdsutgifterna har därmed trängt ut andra delar av ’samhällets’ verksamhet. Politikernas ovilja/oförmåga att prata med oss andra om de här sakerna är ett problem. Det blir inte bättre av att politikerna smygsparar.

Tillbaka till Svarta hål – utgifter.