1.2.1.B. Mer ’smygsparande’

Om ett försäkringsbolag betedde sig som ’samhället’ skulle försäkringsbolaget antagligen åtalas för bedrägeri.

’Samhället’ tar in ”försäkringspremier” inom ramen för arbetsgivaravgiften. Den beräknas på basis av varje löntagares bruttoinkomst. Här finns flera stora problem sett ur den ”försäkrades” synvinkel:

  1. Beloppen urholkas genom att betalningarna till de försäkrade räknas upp i en lägre takt än löneutvecklingen.
  2. ’Samhället’ har infört ett tak på hur stora ersättningarna kan vara, men fortsätter ta in fulla avgifter.

Uppräkningen görs med konsumentprisindex, vilket växer påtagligt långsammare än lönerna. Resultatet är ett ständigt växande ’underskott’  i ersättningsnivåerna. Diagrammet illustrerar effekten beträffande sjukersättning :

Avgiften för sjukpenningen dras på hela löntagarens bruttolön oavsett hur hög den är, men den maximala årliga ersättningen har begränsats till 8 prisbasbelopp per år eller 372 000 kronor (2019). Alla som har en månadslön över ungefär 31 500 kronor betalar alltså för en försäkring som ’samhället’ inte levererar. En svensk heltidsarbetande löntagare tjänar i genomsnitt 33.700 kronor i månaden. Mer än hälften av de heltidsanställda blir alltså lurade på en del av den försäkring de betalar för.

Samma sak med a-kassan. ’Samhället’ drar in fullt belopp i ”arbetsmarknadsavgift” (2,64 procent av hela bruttolönen) inom ramen för arbetsgivaravgiften (plus en avgift som betalas av alla a-kassor), men du får högst 910 kronor i dagpenning – fem dagar i veckan.

Det här systemet innebär att sjukersättning och a-kassa har förlorat i köpkraft under perioden 2003 – 2018. Föga överraskande innebär det här att ’samhället’ samtidigt gör stora vinster. Socialförsäkringen har gått med ett överskott på i genomsnitt runt 30 miljarder kronor om året sedan ganska lång tid. Arbetslöshetsförsäkringen har givit 10 – 15 miljarder om året i överskott sedan 2007.

Nu till några av de kostnadsdrivande faktorerna. Med start på åldersstrukturen.

Tillbaka till Svarta håll – utgifter.