1.2.4. Invandring

Dagens arbetslöshet handlar inte i första hand om kompetenta människor som ingen behöver, utan om människor som inte är anställningsbara inom ramen för gällande regelverk och avtal.

Flykten från krigszoner i Afghanistan, Irak, Syrien, Yemen, Eritrea, Somalia, . . .fortsätter och leder i sin tur till anhöriginvandring. Samtidigt leder den ökande tillgången till information om världen utanför det egna landet till en ny folkvandring när människor flyr från fattigdom till vad de hoppas ska bli ett nytt och bättre liv.
De invandringsbegränsningar Sverige införde i slutet av 2015 har minskat antalet asylsökande drastiskt – men flyktingtrycket över Medelhavet har inte minskat. Folkvandringen till det rika Europa är ett faktum som vi behöver leva med – och hantera. Migrationsverkets prognos för de närmaste åren såg ut så här:

De som nu kommer till Sverige som flyktingar har så svårt att finna ett jobb att Arbetsförmedlingen kallar dem för ’en utsatt grupp’. Den röda linjen i diagrammet nedan (med tillhörande antalsuppgifter) visar hur många arbetslösa som enligt Arbetsförmedlingen hörde till sådana ’utsatta grupper’, dvs människor som saknar gymnasiebetyg, är födda utanför Europa, har någon form av personliga handikapp eller är över 55 år.
Den svarta linjen visar antalet ”vanliga” arbetslösa (inklusive heltidsstuderande som söker feriejobb).

Fram till 2009 var kategorierna ”vanliga” och ”utsatta” ungefär lika stora. Sedan började de ”vanliga” arbetslösa en snabb minskning – medan de ”utsatta” arbetslösa fortsatte att bli allt flera. De 35.000 flyktingar som fick uppehållstillstånd 2014 påverkar troligen diagrammet och siffrorna ovan, medan många av de 145.000 som fått uppehållstillstånd sedan dess blir synliga först under kommande år. Siffrorna inkluderar inte heller de 13.000 anhöriga som fick uppehållstillstånd 2014 eller de 50.000 anhöriga som fått uppehållstillstånd därefter. Den här situationen drar årliga kostnader i storleksordningen 70 miljarder.

Det tredje svarta hålet är den växande sysselsättningen inom den offentliga sektorn.

Tillbaka till Svarta hål – utgifter.