1.2.5. Produktivitet

Byråkrater når framgång genom att inte göra fel, entreprenörer når framgång genom att göra rätt.

Byråkratins viktigaste roll är att upprätthålla de demokratiska spelreglerna och att inom den ramen se till att människors behov möts.
Entreprenörsrollen handlar om att producera varor och tjänster som andra är villiga att köpa.

Båda grupperna är oumbärliga – men arbetar med helt olika förutsättningar. Det märks inte minst på sektorernas produktivitetsutveckling:

Undra på att vi har svarta hål. Ett skäl bland många tycks vara de ständigt växande kraven på dokumentation.

En viktig faktor bakom den här utvecklingen är de ständigt växande kraven på dokumentation. ’Uppifrån’ handlar det om en tro på att man ska tvinga fram en högre effektivitet. ’Underifrån’ handlar det alltför ofta om att dokumentera att ”det inte var mitt fel!”

Kraven på att läkaren själv ska sköta mycket av uppföljning, registrering, dokumentation med hjälp av otillräckliga IT-system gör det ännu värre. Så här ser en svensk läkarens arbetsdag ut jämfört med i Storbritannien:

Svensken lägger mindre än hälften av sin tid på ”patientarbete” jämfört med den engelska läkarens två tredjedelar. Den svenske läkaren läger mer än dubbelt så mycket tid på ”patientrelaterad administration” som hens engelska kollega.

Jag tror att vi kommer att misslyckas med att höja produktiviteten tillräckligt mycket inom nuvarande ramar för att vi över huvud taget ska kunna bemanna dagens stötskyddande välfärd. Vi ska inte ens drömma om att kunna hantera de växande volymerna.

Välfärdens finansieringskris är Sveriges finansieringskris. Vår förmåga att anpassa Välfärd 1.0 blir en test på hållbarheten i vår demokrati. Här möter vi också ett annat bekymmer. Det är svårt att finna mått på hur ”produktiv” en undersköterska i hemtjänsten är. Är det när hon ser till att den gamla får i sig maten och blir duschad på ”rätt antal minuter” – eller när hon höjer samma persons livskvalitet genom sällskap och samtal?

Hur ska vi balansera undersköterskans professionalism och empati mot kostnaderna?

Nu kommer jag till intäktssidan.

Tillbaka till Svarta hål – utgifter.