1.5. Teknisk utveckling

Hälften av alla svenska jobb kan komma att automatiseras.

I slutet av 2017 besegrade dataprogrammet AlphaZero den dåvarande världsmästaren i schack – som också var ett dataprogram (Stockfish 8).
Stockfish hade tillgång till praktiskt taget allt som skrivits om schack och gjorde 70 miljoner beräkningar i sekunden.
AlphaZero klarade bara 80 000 beräkningar i sekunden och hade ingen inladdad kunskap om schack – utom de grundläggande reglerna. Men den hade förmågan att lära sig av erfarenheten när den spelade mot sig själv. AlphaZero ”övade” i sammanlagt fyra timmar innan den besegrade världsmästaren.

Det är svårt att se några gränser för vad den artificiella intelligensen (AI) kommer att klara i framtiden. Det är helt klart att en stor del av alla de jobb vi gör i dag snart kommer att kunna göras lika bra (eller bättre) av datornätverk med AI. Enligt konsultbolaget McKinsey skulle 46 procent av dagens arbeten i Sverige (tekniskt sett) kunna utföras av robotar och automatiserade processer. Automatiseringen berör alla branscher. Det är inte lika klart om den nya tekniken kommer att skapa nya jobb på samma sätt som 1900-talets industrialisering gjorde. En annan fråga är om de som ”blir över” kommer att kunna klara de nya jobb som (eventuellt) skapas. Så här väntas sysselsättningen påverkas i olika länder:

Sverige har som synes en förhållandevis stark ställning. Vi har redan klarat av en hel del av de mekaniseringar som andra har framför sig. Det råder dock ingen tvekan om att vi står inför förändringar som kommer att få 1900-talet se ut som stabiliteten själv.

Bioteknik är ett annat stort område där det pågår en revolution.
Redan i dag kan olika typer av cancer behandlas med tekniker som bygger på att forskare ’designar’ celler så att de angriper cancerceller. Forskarna kan (i princip) redan i dag plocka bort en skadad bit av en gen i ett mänskligt foster och ersätta den med motsvarande ’friska’ bit. Det första (kända) experimentet gjordes i Kina hösten 2018.

Det är bara en tidsfråga när vi människor får makten att ’designa människor’.

En annan ’teknisk’ förändring som kommer att påverka våra liv är klimatförändringarna. Här måste jag nöja mig med att konstatera att de förändringarna ställer samma sorts krav på oss svenskar som AI och bioteknik.

Angrepp på demokratin är en annan viktig aspekt.

Tillbaka till dagens välfärd