1.6 Angrepp på demokratin

I krig är sanningen det första offret.

Det största hotet mot Putin och hans likar i andra länder är att undersåtarna kräver samma välståndsutveckling som i Västeuropa och Amerika. Det bästa försvaret är då att utmåla länderna i väst som omoraliska, onda, fientliga. Man behöver också försvaga samma länder genom att stöda populistpartier (sådana partiers ’politiska färg’ spelar mindre roll) och sprida ”fake news”. Alla vi som bor i demokratier är utsatta för aktiva angrepp på vår världsbild, vårt förtroende för våra politiker och på vår tillit till att ”demokratin är på vår sida”. Ryska ’troll’ arbetar för att påverka val i Europa och Amerika, inte bara för att försvaga oss, utan också för att påverka hemmaopinionen. Ingenting är så enande som en gemensam fiende.

Franska Nationella Fronten har lånat stora belopp i ryska banker för att finansiera sitt politiska arbete. Ledare för UKIP har stött Rysslands angrepp på Ukraina. Ryska ambassaden i Berlin stöder AfD i Tyskland genom gemensamma arrangemang. Ungerska Jobik beskriver Ryssland som en partner. Det råder knappast något tvivel om att Donald Trump fick ett betydande indirekt stöd från Ryssland i valet 2016 genom troll som motarbetade demokraterna.

Genom sin blotta existens hjälper populistpartierna till med att ifrågasätta de demokratiska länderna. De är samtidigt ett illavarslande tecken på att förtroendet för de här ländernas politiska eliter och politiska processer inte längre är tillräckligt stor.

Så här har populistpartierna vuxit i popularitet:

Nu kan du säga:
”Men du bidrar ju själv till att minska förtroendet för våra politiker och vårt politiska system med din kritik! Går du inte ryssarnas ärende nu?”
Mitt svar är:
”Det är stor skillnad mellan att å ena sidan ’kasta skit’ på politikerna och skapa ”fake news” och å den andra sidan att kräva klara besked av samma politiker och driva idéer om hur vår demokrati ska stärkas!”

Det är bara när vi, var och en av oss, vet vad vi är för som vi kan genomskåda angrepp på demokratin.

Ja, så här ser det ut. Går det att täta de svarta hålen?

Tillbaka till Svensk välfärd.