2. Kan hålen tätas?

Det är inte det att vi inte vet vad som behöver göras – vi vet bara inte hur vi ska bli omvalda efteråt.
EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Paul Juncker.

Priset för förändring handlar inte i första hand om pengar. Det handlar om våra värderingar, vår världsbild. Var och en av oss kommer att ställas inför frågan:

Vilket pris är jag beredd att betala för att välfärdens svarta hål ska kunna tätas?

Frågan är central för det kommande förändringsarbetet eftersom våra svar bygger på de värderingar vi har i vårt bagage. De är ofta djupt förankrade i vårt tänkande och inte alltid medvetna. ”Min verklighet bara är sådan”. Det svårt att påverka en sådan verklighet. Det här leder fram till nästa fråga:

Är jag öppen för att ta till mig nya kunskaper – även om de leder till att jag behöver ifrågasätta de värderingar jag har i dag?

Vi år i ett läge där det som är ’självklart’ för oss i dag måste ifrågasättas. Ett problem med det är att den politiker som ifrågasätter människors värderingar riskerar att skrämma bort röster som hen behöver vid nästa val.

Nu kan du fråga mig: ”Vilka värderingar styr dig och hur påverkar de vad du säger?”

Mitt svar är: ” Ja, visst påverkar mina värderingar min förmåga att vara objektiv! Jag försöker att beskriva dem i kommande avsnitt. Men du behöver testa om det jag skriver verkligen håller i sak och i dina värderingar– och låta mig veta när du tycker att jag är fel ute! Det är bara genom sådana samtal som vi kan utvecklas.” (john.fletcher@tersen.se).

Just nu försöker jag undersöka om de hål jag beskrivit kan tätas inom ramen för dagens värderingsramar. Jag återkommer till frågan om ändrade ramar senare. Jag startar med att titta närmare på hålen på utgiftssidan och fortsätter sedan med ’samhällets’ intäkter.

Men först tänker jag använda vårt sätt att ta emot flyktingströmmen under 2013 – 2015 som ett lackmustest på hur våra värderingar fungerar genom att fråga mig: ”Gäller våra värderingar enbart för oss ”gammelsvenskar”?