2.2.2. Invandring

Det viktigaste för en nykommen flykting är att återvinna kontrollen över sitt eget liv.

Våra mottagningsrutiner gör detta väldigt svårt för alldeles för många. Migrationsverkets rigida tillämpning av snävt tolkade regelverk och de stängda dörrarna till arbets- och bostadsmarknaderna har bidragit till att det växer fram stora ”utsatta områden” där boende upprättar egna maktsfärer med egna regelsystem – och hög kriminalitet. Detta blir för alldeles för många av dessa flyktingar från krig, tyranni och fattigdom den ’demokrati’ de möter. De nyanländas svårigheter med utbildning och språk bidrar naturligtvis också till svårigheterna, men jag är övertygad om att den ”omyndighetsförklaring” vi utsätter dem för är en viktig faktor.

Så här såg det ut redan före 2015 års stora invandring (åldersgruppen 20 – 64):

I de värst utsatta områdena (med ca 1,5 miljoner innevånare) hade tre av fyra vuxna utländsk bakgrund. Mer än en tredjedel saknade sysselsättning. De viktigaste skälen till den här utvecklingen är den långa och maktlösa väntan på asylbeslut och de täta regeländringarna (utvisningsbeslut följs av möjlighet att stanna), svårigheterna att hitta ett jobb och en bostad, … , Alla de här hindren har vi skapat själva ”ovanpå” de oundvikliga problemen med språk och utbildning. Vi behöver fråga oss vilka förändringar som krävs för att dessa migranter ska kunna försörja sig själva. Då är det viktigt att konstatera att:
• De är här!
• Vi tar ifrån många hoppet om en bättre framtid.
• Många som förlorat hoppet hamnar i kriminalitet.

Vi svenskar har tagit på oss ett stort mänskligt ansvar genom att hålla dem i overksamhet under lång tid för att sedan ge en del av dem uppehållstillstånd – och samtidigt hålla väldigt många ”inlåsta” i ett beroende av ’samhället’ därför att de inte kan finna arbete eller bostad. De statliga nettokostnaderna är och kommer att förbli höga, mycket höga.

Vi kommer inte att klara det som behövs inom ramen för nuvarande mottagningsrutiner och regler kring arbets- och bostadsmarknaden.

Kan intäkterna ökas?

Tillbaka till Kan hålen tätas?