2.4. Produktivitet

När bilen kom blev fabriker som tillverkade hästdroskor överflödiga – en hel industri förstördes – samtidigt som förändringen gjorde oss alla rikare.

Den offentliga sektorns regelstyrda verksamhet gör det svårt att bedriva den kreativa förstörelse som är avgörande för privatindustrins utveckling. Den traditionella monopol-situationen leder dessutom alldeles för lätt till att man upplever sig ’äga’ dem man ska ’ta hand om’ (eleven, patienten, den gamla, . . . ). Man saknar också det brutala effektivitetsmått som innebär att ett företag går i konkurs om det inte är minst lika effektivt som konkurrenterna, De privat-anställda motiveras av både en självisk önskan att behålla jobbet och av stolthet över det arbete man gör för att ”förtjäna varje kund varje dag”. Det här har jag upplevt själv som arbetande delägare i en fristående grundskola med 65 anställda och över 400 elever.

Samtidigt behöver de offentliganställda kunna erbjudas samma löneutveckling som man har inom industrin, annars får den offentliga verksamheten personalbrist. Problemet är att den privata verksamheter betalar för en stor del av löneökningarna genom att öka produktiviteten.
’Samhället’ försöker hålla igen på löneutvecklingen, men det försvårar rekrytering till många viktiga jobb. Det är just det som vi ser inom exempelvis skola, sjukvård och polisväsendet. Det går naturligtvis att effektivisera delar av den offentliga verksamheten, men det är svårt att åstadkomma samma typ av rationaliseringar som i näringslivet. Här finns också en viktig konflikt mellan externa effektivitetskrav och ett professionellt kvalitetstänkande. Resultatet är att den offentliga verksamheten tar en ständigt växande andel av de totala resurserna i anspråk.
Bilden nedan visar den faktiska produktivitetsutvecklingen för olika sektorer av arbetsmarknaden:

Det här dilemmat går som en röd tråd genom debatten om välfärdens kostnader. Hittills har ingen hittat en fungerande lösning inom de ramar vi har i dag.

Ett svart hål är missbruket av välfärdstjänsterna.

Tillbaka till Kan hålen tätas?