2.6. Svenskens nya roll

Omhändertagna, stötskyddade människor är dåliga på att hantera förändringar.

Artificiell intelligens (dagens jobb ersätts av helt nya – eller försvinner) och ny bioteknik (längre, friskare, smartare(?) liv) kommer att ställa varenda svensk inför behovet att anpassa sitt liv till radikalt förändrade förutsättningar. Samtidigt kommer vi att möta nya, starka och framför allt ”hungriga” ekonomier och kulturer i en allt större utsträckning – och vi har inte visat oss kapabla att hantera den sortens förändringar (flyktingströmmar från andra kulturer, behov av nya sorters jobb, . . .).

I grunden handlar det om att vi svenskar behöver kunna delta i – och hantera – förändringar som sätter tryck på våra värderingar och våra självbilder, och det är vi dåligt rustade för. Vi har blivit alldeles för bortskämda av att vara omhändertagna av ’en klok elit’.

Här kan du invända att vi klarade av de stora omsvängningarna på arbetsmarknaden under 1900-talet ganska bra. Och du skulle ha rätt. Det som skiljer 2000-talet från 1900-talet är förändringarnas storlek och omfattning. 1900-talet präglades av en stark ”västvärlds-centrism”. Vårt sätt att tänka och handla var (i våra egna ögon) världens ”facit”. De som inte var som vi var ’utvecklingsländer’. De var ’fattiga’, ’okunniga’, ’underutvecklade’. På 1970-talet krävde den amerikanska regeringen att miljoner indiska män skulle steriliseras – annars blev det inget bistånd.

I dag har halva världens befolkning samma välstånd som Sverige hade år 1950. Vi kommer inte att kunna se oss själva som en del av världens ekonomiska och moraliska elit – om vi nu någonsin har varit det.

Vi svenskar kommer inte att ’ha rätt till’ något som vi inte arbetat ihop till själva.

Vi svenskar kommer inte att kunna vänta oss ett automatiskt och villkorslöst omhändertagande av ’samhället’.
Vi kommer att vara ’ett land i mängden’.

Enligt min uppfattning kommer Sverige inte att kunna hantera de här förändringarna inom ramen för Välfärd 1.0.

Så, vad kan vi göra?

Tillbaka till kan hålen tätas?