2.7. Vad kan vi göra?

Det är inte det att vi inte vet vad som behöver göras – vi vet bara inte hur vi ska bli omvalda efteråt.
EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Paul Juncker

Det ingen idé att gå vidare i de här resonemangen förrän vi tänkt igenom och svarat på sådana här frågor:

”Vilket pris är jag själv beredd att betala för att hålen ska kunna tätas?”

”Är jag öppen för att ta till mig nya kunskaper – även om de leder till att jag behöver ifrågasätta de värderingar jag har i dag?”

Det pris jag talar om handlar inte i första hand om pengar. Det handlar om värderingar, om min världsbild.

Var och en av oss kommer att ställas inför frågan:

Hur viktigt är det för mig själv att demokratin och därmed välståndet bevaras?

Frågorna är centrala för det kommande förändringsarbetet. Värderingar är djupt förankrade i människors tänkande och därmed svåra att påverka. Vi behöver alla lära oss att hantera ett läge där det som är ’självklart’ behöver ifrågasättas. Det blir inte lättare eftersom den politiker som utmanar människors värderingar riskerar att skrämma bort röster vid nästa val.

Bara vi själva kan bestämma hur vi ska kunna färdas väl genom livet. Då handlar det om vad vi (var och en för sig) menar med att ”färdas väl genom livet” och hur vi vill se till att skapa sådana förutsättningar. Det är dags att fråga:

”För vilken sorts människa ska vår framtida välfärd utformas?”.

Tillbaka till Kan hålen tätas?