3.3. Känslor, värderingar och visioner

Den som vill bidra till samhällsförändringar behöver tala till personens känslor, värderingar och visioner genom att – ja, hur då?

Den som vill driva ett förändringsarbete inom ramen för en demokrati behöver kunna visa på relevanta och korrekta fakta, men det är långt ifrån tillräckligt. Det är nödvändigt att beröra individens känslor och värderingar på ett sätt som bidrar till att hen bygger en vision för det slags samhälle hen vill bo i.

På det här området behöver jag all hjälp jag kan få för att förstå mer och jag är tacksam för den hjälp du kan ge mig. john.fletcher@tersen.se 

Mina känslor är en del av min överlevnadsmekanik. De ”styr” mig i riktningar som har hjälpt mina förfäder att överleva och har förankrats i mina gener. Känslorna kan knappast hindras, men kan ”styras” i den meningen att jag kan påverka hur jag reagerar på dem.

Mina värderingar är sammanfattningar av tidigare erfarenheter och upplevelser. De bidrar till snabbare beslut och därmed till min överlevnad. Historiskt har det oftast krävts kriser som rubbat människors livsförhållanden in i grunden (krig, svält, pandemier, . . .) för att grundläggande värderingar ska påverkas. Den som vill bidra till att värderingar ändras utan att ’invänta’ katastrofala händelser behöver göra dessa risker synliga och trovärdiga innan de inträffar, men det räcker inte.

Mina visioner är motorn i mitt liv. De ger mig en färdriktning, en mening med livet. Jag tror att alla stora förändringar i mänskliga kulturer har vuxit fram ur enskilda individers visioner.

Låt mig nu gå vidare till de känslor som påverkar alla våra beslut:

Tillbaka till Människan.