3.3.2. Värderingar

Värderingar sparar tid – men riskerar att låsa fast oss i det förgångna.

Så här har en amerikansk forskare (Rokeach) beskrivit ’värderingar’:

  • De är våra generella vägvisare till handlingar, bedömningar, attityder
  • De fungerar som ett beslutsunderlag i konfliktsituationer och vid beslutsfattande
  • De get oss motivation! Något vi starkt tror på motiverar oss och driver oss
  • De är en grundpelare för vår självaktning, d v s de bidrar till och stärker/stjälper vår självkänsla.

Vi ser för det mesta våra egna värderingar som ”goda”. Ur värderingarna växer bilden av ett ”gott” samhälle fram. De egna värderingarna är en del av det som bygger engagerade människors självkänsla, ger dem en mening i livet. När någon påstår att värderingar behöver ifrågasättas utmanas både självkänslan och meningen med livet. Då är det lätt att se meningsmotståndare som ”onda”. De måste bekämpas.

Hur ska en ’förändrare’ hantera den här konflikten?

Ett är säkert, det är ingen bra start att säga: ”Du har fel!”

Faktaunderlag behövs, men är sällan avgörande. Det verkar heller inte vara en bra idé att vänta in den olycka som ’förändraren’ ser hota.Det handlar nog i stället om att göra de styrande värderingarna synliga, och att kunna beskriva det föreslagna alternativet i sådana termer att det blir lockande för andra, blir en positiv vision.

Tillbaka till Människan.