3.3.3. Visioner

Socialdemokratin är ett bra exempel på vilken styrka en vision kan ge.

Med utgångspunkt från drömmen om ett rättvist samhälle där ingen utnyttjar den andre bidrog man på ett avgörande sätt till att de stora massorna av industriarbetare kunde vinna skydd mot att bli utnyttjade – och sedan också ta politisk makt.

Känslor och värderingar är väldigt ofta omedvetna – saker ’bara är så’! De behöver de bli synliga innan de kan påverkas. Den processen pågår ständigt, inte minst genom media. Tänk på hur synen på abort, skilsmässa, homosexualitet, preventivmedel, . . . har förändrats på bara någon generation. Det är dock mycket svårare att när man rör vid mera fundamentala värderingar, exempelvis den människosyn man har.

En sak är jag dock säker på. Förändringsarbetet får inte bygga på övertalning eller manipulation. Det vore att förneka just den demokrati som jag vill försvara.

Sedan är det en annan sak; En del människor frodas i sitt liv, medan andra går under. Varför är det så?

Tillbaka till Bilder av människan.