3.4. Varför frodas några, medan andra går under?

Är en del av oss stöttåligare än andra?

Aaron Antonovsky (professor i sociologi i Israel) konstaterade redan på 1970-talet att när människor upplever att livet är begripligt, hanterligt och meningsfyllt växer deras förmåga att hantera svårigheter – de blir mera stöttåliga. Det går att påverka stöttåligheten genom att underlätta för människor att förstå den värld hen lever i och att se att hen kan påverka sin värld. Det i det arbetet som vi kan finna meningsfulla liv.

Antonovsky’s slutsatser får stöd i en metastudie som publicerades år 2012. Där sammanfattade man följande förutsättningar för att människor ska kunna leva ett tillfredsställande liv:

Meningsfullhet är ett ganska nytt begrepp. För den fattige jordbrukaren som levde på existensminimum handlade det om att överleva. Valfrihet fanns inte på kartan. Utveckling var ett okänt ord. Livet var statiskt – bortsett från att man åldrades. Så levde de allra flesta fram emot slutet av 1800-talet. I dag lever halva jordens befolkning i länder där BNP per capita är 100 000 kronor eller mer (ungefär vad Sverige hade år 1950). Möjligheten att göra egna livsval har blivit en realitet för miljardtals människor. Då kan meningsfullhet bli ett begrepp med innehåll. Hur detta ’innehåll’ ser ut är en fråga som varje individ behöver besvara för sin egen räkning. Det är först då som meningsfullhet kan bli verklighet för det stora flertalet människor. Nu är mer än halva jordens befolkning där!

För den omhändertagne, stötskyddade, är det svårt att leva ett begripligt, hanterbart och meningsfullt liv. I stället ligger rollen som offer nära, offer för ’onda politiker’, offer för ’giriga affärsmän’, offer för ’livets elakhet’, offer för vad ’någon annan’ gör, offer. För offer saknar livet mening. Det här är nog en del av förklaringen till att Sverige ser ghetton växa fram i våra förorter och till det växande antal ungdomar som söker psykiatrisk vård i Sverige.

Våra politiker kan hjälpa oss andra att återvinna befälet i våra liv genom att tala med oss om de förändringar som behövs. De kan underlätta för människor att bygga egna ekonomiska reserver för att bli mindre beroende av ’samhället’ – och därmed återta en del av befälet i sina egna liv. De kan öppna för människor att skapa egna, kreativa lösningar inom arbets– och bostads-marknaderna.

De behöver, kort sagt, behandla oss som vuxna, med ett eget ansvar för våra egna liv.

All utveckling bygger på olikheter, och på att olikheter uppmuntras.

Tillbaka till Människan.