4. Framtidens välfärd

Jag hoppas att du blivit rejält bekymrad vid det här laget, tillräckligt bekymrad för att ställa frågor som:

  • Vilka mål ska vi sätta upp för arbetet med framtidens välfärd?
  • Vilka hinder kan vi vänta oss att möta i förändringsarbetet?
  • Hur behöver därför förändringsprocessen se ut?

Mål

Den nya välfärden ska begränsa välfärdens utgifter och stärka vår individuella och gemensamma förmåga att hantera förändringar. I förlängningen innebär detta att Välfärd 2.0 ska bidra till att stärka vår demokrati

Det är helt avgörande att målen inte formuleras ’uppifrån’, som ett politiskt recept. Förändringarna behöver bygga på ett brett deltagande ’underifrån’, som en folkrörelse. Arbetet med att forma den sortens process är en del av målet.

Hinder

Alla förändringsprocesser möter motstånd därför att särintressen bevakar sina positioner.
Sårbara människor är dessutom rädda för förändringar – och de allra flesta av oss är mycket sårbara.

Process

1900-talet kännetecknades av att förändringar infördes uppifrån på grundval av en tro på den egna förmågan att ’designa’ ett bra samhälle. Det kommande processen behöver bygga på ett mycket brett engagemang ’underifrån’. Här har vi mycket att lära av alla folkrörelser som växte fram under första halvan av 1900-talet, ofta med socialdemokratin som motor. ’

Hur ser framtidens folkrörelser ut – och vilka drivkrafter ska de bygga på?

Jag har inte mycket mer att säga om de generella målen. På det personliga planet behöver jag ställa mig frågan vad är viktigt för mig? Det är i mina svar som jag kan finna en drivkraft till förändring.