4.1. Vad är viktigt för mig?

Mitt eget svar (men det är bara mitt).

Jag vill:

  • ha kvar befälet i mitt eget liv;
  • behövas för andra och på det sättet finna mening i mitt eget liv;
  • kunna utvecklas för att klara av det jag finner meningsfullt;
  • se möjligheter att göra mitt eget och min familjs liv bättre;
  • känna mig trygg i att jag här och nu kan hantera det mesta som kan hända i mitt liv;
  • känna att mitt liv är meningsfullt, värt besväret;
  • känna mig trygg i att ’samhället’ kommer att kunna infria sina åtaganden.

Det är bara när målen är konkreta – och jag tar ställning till om det är så jag har det – som försvaret av de centrala värdena i vår demokrati kan bli mer än vackra ord. Om vi inte vet vad vi vill försvara – och hur det ska ske, ja, då pratar vi ’snömos’. Låter bra, men förändrar ingenting. Tyvärr är en hel del av vår politiska ’debatt’ av den sorten:

”Vi inom X-partiet vill att alla ska ha det bra!”

Testa sådana påståenden genom att sätta in ett inte och se vad resultatet blir:

”Vi inom X-partiet vill inte att alla ska ha det bra!”, alternativt: ”Vi inom X-partiet vill att alla inte ska ha det bra!”

Använd gärna den tekniken när du lyssnar på politiska uttalanden oavsett var de kommer ifrån. Vi medborgare behöver kräva klartext av våra beslutsfattare:

”Alla behöver kunna påverka sin egen livssituation! Därför föreslår vi i X-partiet att … Det innebär att …”

Den sortens besked får vi bara om vi ställer ’snömosare’ mot väggen genom att ställa frågor som ”varför” och ”hur”.

Allt det här börjar låta som en massa arbete – vad händer om du säger: ”om jag inte bryr mig”?

Tillbaka till Framtidens välfärd.