4.1.1. …och om jag inte bryr mig?

Välfärdens – och ’samhällets’ – finansiering kommer att bli ett allt större problem.

De traditionella politiska partierna kommer att centraliseras ytterligare och utvecklas mot ett elitistiskt system. Kraven på nya skattehöjningar kommer att växa. För dig och mig och flertalet andra leder det här till en växande misstro mot politiken – och politikerna. Vi kommer att fortsätta odla terrorister i förorter där de unga förlorat hoppet om en bättre framtid (Sverige har exporterat fler IS-anhängare per capita än något annat europeiskt land). Människor kommer att vänta allt längre på att få sin cancer-operation. Unga kommer att få det ännu svårare att hitta en bostad. Du kommer att dra dig mer och mer för att ta den där sena kvällspromenaden. Du kommer att behöva installera ett bättre larmsystem hemma.

Demokratin ”finns” inte.

Den skapas, dag för dag, därför att du och jag bryr oss, därför att vi sätter värde på och respekterar dess värderingar och spelregler och, inte minst, det välstånd den ger oss. Om vi inte bryr oss kommer starka icke-demokratiska ledare att ta makten. Sådana står alltid i kulissen och väntar, förklädda i någon rimligt acceptabel skrud. De finns exempelvis bland miljöpartister som hänvisar till klimatförändringens faror och efterlyser en en ’stark ledare’. I förlängningen kommer vi att få en efterfrågan på ’starka’ ledare som kan ta hand om oss. Här är några varianter:

Ideologiska
Den här sortens regimer startar med att någon anser sig ’äga Sanningen’. Med tiden kommer ’Sanningen’ att ersättas av ’Makten’. Det gör ’Sannings-ägarna’ livsfarliga, inte minst för den egna befolkningen. Under 1900-talet har de låtit mörda upp emot 150 miljoner av sina egna innevånare – och satt minst lika många i arbetsläger och fängelser.

Religiösa
De religiösa regimer som finns i dag är i stor utsträckning muslimska. Där pågår en ständig debatt om i vilken utsträckning Koranens lagar (sharia) ska gälla även i dag. I den debatten står inte Saudiarabien långt efter mullorna i Iran, men på olika sidor i den interna muslimska maktkampen.
Tidigare i historien fanns många exempel på kristna staters övergrepp och intolerans mot företrädare för andra (ofta kristna) synsätt – eller erövringståg i religiös förklädnad.

Maktfokuserade
Auktoritära regimer saknar maktbegränsningar – och blir snabbt korrupta. Utveckling och välstånd stagnerar.

Är det någon av de här regimerna som lockar dig?
Vad är du beredd att göra för att slippa leva under en sådan regim?

Hur ska vi kunna utveckla en välfärd som inte kostar skjortan?

Tillbaka till Framtidens välfärd.