6.1. Förändringsprocess

Förändringar föds ur enskilda individers vägval.

Om du tittar närmare på de stora förändringarna i världen finner du nästan alltid en mycket liten grupp individer som gått först. Detta fåtal har formulerat vad de vill uppnå. Det kan vara att lösa ett problem eller att helt enkelt se till att saker fungerar bättre. Ett exempel på det första är socialdemokratins (och liberalernas) arbete för att åstadkomma drägliga villkor för arbetarna i den framväxande industrin. Ett exempel på det andra kan vara de svenska folkrörelserna kring sekelskiftet 1800/1900.

Jag kan faktiskt inte komma på något undantag från den här regeln – kan du?

Jag har ägnat större delen av den här hemsidan åt att visa att påfrestningarna på vår välfärd – och vår demokrati – är skrämmande stora redan i dag, och att de kommer att växa. Om vi gemensamt väljer att ’vänta och se hur det går’ är risken stor att vi kommer att förlora både demokratin och det välstånd som demokratin ger oss. En sådan utveckling kommer inte att ske med en stor smäll utan i små steg, små försämringar som bidrar till att misstroendet mot våra politiker och mot vår demokrati växer. I förlängningen kommer ett krav på en stark ledare som kan lösa våra problem åt oss. De kraven finns redan på olika håll. Alternativet är att göra de vägval vi kommer att ställas inför tillräckligt synliga och konkreta – och att visa vad som troligen kommer att drabba oss om vi (du och jag) inte agerar.

Den förändringsprocess jag vill bidra till att starta börjar med mina egna vägval.

Jag har redan klarat av frågan: Ska jag bry mig? och jag hoppas att du är i samma fas.

Vilka är då de centrala stegen i din (och min) förändringsprocess?

Nu skulle jag kunna teoretisera kring stora sociala projekt, I stället försöker jag beskriva processen på ett individuellt plan:

 1. granska den bild jag har målat. Instämmer du i min beskrivning?
  Om inte, låt mig gärna veta vilka invändningar du har.
 2. formulera din egen beskrivning av vad som behöver ske
 3. bestäm:
  är det här viktigt nog för att jag ska bry mig?
  b. hur mycket tid och kraft ska jag lägga på det här arbetet?
 4. tänk igenom:
  vilka samarbetspartners kan jag engagera?
  b. vilka verktyg kan jag använda?

Låt oss ta de här sakerna i tur och ordning. Jag börjar med den bild jag givit dig.

Tillbaka till Demokratiskt uppror