6.2. Hur ser din bild ut?

Vi lever alla i samma värld, men ser den ur olika perspektiv.

Du behöver ifrågasätta det jag skrivit (både fakta och slutsatser) och bilda dig en egen uppfattning.

Min bild kan sammanfattas så här:
Socialdemokratin byggde ett stötskyddande välfärdssystem när stötskyddet behövdes för väldigt många. Samtidigt växte vår ekonomi växte så det knakade. Det var möjligt bland annat därför att vi var relativt oskadda efter andra världskriget, men också därför att vi fanns i det så kallade demografiska fönstret med en mycket produktiv åldersstruktur. Systemet byggdes på en människosyn som sade att en klok elit behövs för att ’uppifrån’ bygga ett välfärdssystem som kan tillgodose allas behov.

Så här ser det it i dag.
Vår omhändertagande välfärd har tillsammans med höga skatter lett till att fyra hushåll av fem saknar en egen ekonomisk buffert. De skulle ha svårt att ha råd med mat om lönen uteblev en månad.
Människan anses bli formad av både arv och miljö och behöver se sitt liv som begripligt, hanterligt och meningsfullt för att kunna klara livets oundvikliga stötar.
Andelen ”dyra” pensionärer (över 80 år) ökar allt snabbare – och därmed välfärdens kostnader.
Sverige har inte klarat av att integrera flyktingströmmarna under 2000-talet, vilket medför ytterligare en stor belastning på ’samhället’.
Våra politiker har givit sig själva stora partistöd – och har därmed gjort sig oberoende av sina medlemmar. De är däremot i hög grad beroende av sina väljare, vilket gör dem ovilliga att prata klartext om den allt tyngre finansieringen av Välfärd 1.0. I stället bedrivs ett ”smygsparande” på områden där man tydligen hoppas att det inte ska märkas. Smygsparandet bidrar till ett sjunkande förtroende för politiken och politikerna.
Vi har sedan 1995 tagit omkring 150 miljarder kronor från andra skattefinansierade områden för att klara välfärden. Snålandet kring centrala funktioner som rättsväsende, försvar, transporter, VA-system i kommunerna och så vidare har skapat ett berg av skulder till framtiden.
Nya breda dörrar behöver öppnas till arbets- och bostadsmarknaderna.
Sverige behöver öka möjligheterna för enskilda personer och hushåll att bygga upp en ekonomisk reserv för att öka deras stöttålighet inför kommande förändringar.

Använd den här sammanfattningen för att kolla det jag påstår. Instämmer du? Ta sedan ställning till hur du anser att vår gemensamma verklighet ser ut. Vad behöver ändras? Ta ställning till om det är viktigt för dig att påverka utvecklingen.

Tillbaka till uppror