7. Till sist

Att vara lycklig är inte ett ”tillstånd”. Att vara lycklig är att leva ett meningsfullt liv.

Demokratin är inte ett ”tillstånd”. Demokratin är ett sätt att leva.
Den erövras och återskapas – och försvaras – genom de konkreta vägval var och en av oss gör – eller väljer att inte göra – under alla livets vardagar. Det man kan göra ’uppifrån’ är att ta bort hinder, öppna dörrar.

Vårt välstånd är inte heller ett ”tillstånd”.
Det skapas och utvecklas av individer som arbetar för att förbättra sin livssituation.

Tillit, respekt för andra och samarbete människor emellan ”finns” inte.
De skapas och utvecklas nä r vi delar synen på hur vi vill kunna färdas väl genom livet – och arbetar tillsammans för att komma därhän.

När jag skriver ’demokratiskt uppror’ menar jag inte en välorganiserad och centralstyrd ”offensiv”. Jag menar individer som gör egna personliga ställningstaganden – och agerar utifrån sin övertygelse:

  • Vilken sorts liv är bra för mig och för min familj?
    • Vilken sorts omgivning och land vill jag leva i?
    • Vilken sorts värld vill jag leva i?
    • Vad kan, vill, jag göra för att det ska bli så?

Det är i arbetet för att se till att det blir så som livet blir meningsfullt.